Güç tanrısı vesaire

Sosyal içerikli türünden kişisel takıntım, GÜÇ yahut ERK konusudur. Kostüm, dekor, simge ve replikler değişmekle birlikte, “Güç kültü”nün böylesine devamlılık göstermesi bana pek manidar gelir. Her devirde daima som altından bir tahtta oturur Sayın “Güç” hazretleri. Göksel değil dünyevidir mahiyeti. Mamafih göksel imgeleri de belirlemektedir.

İnsanoğlu habire yazboz yapar yaşamın kurallarını. Lakin bakarsınız, “Güç” hep oradadır. Ama değişim devam eder. Mesela üretim araçları, üretim ilişkileri, sınıflar, sınırlar, modalar. Ama değişmeyen bir şey vardır ki, o da “Güç Kültü“dür.

Kimler gelir, kimler geçer bu saraylardan,

fark etmez,

hakiki iktidar daima “Güç Tanrı”sında kalır.

O isterse; tüm ilişkiler, inanç, aşk, güzellik, kültür, sanat, bilgi “Güç”e bürünür bir dokunuşta!
“Ol dedim oldu” misali..

Mal, mülk, ziynet, toprak, emlak, hayvan, köle, maden, silah zaten saf “Güç” külçeleridir, katışıksız..

>> Devamı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir