P. Breugel’in “Çocuk Oyunları” tablosu

Bruegel’in zamanına kadar, çocuklara küçük yetişkinler olarak davranılırdı ve küçük yaşlardan itibaren (kızlarda beş, erkeklerde on bir) yetişkin elbiseleri giydirilirdi. Bu resimdekine benzer bir detaylı betimleme daha önceki resimlerde yer almaz. Bruegel’in benzer resimleri arasında Flemenk Atasözleri ile Paskalya ve Karnaval Arasında Kavga yer alır.


Resim, dönemin birçok çocuk oyununu içeren etnografik bir döküm olarak değerlendirilebilir. Bruegel’in asıl amacı, hayatını çocukça oyunlarla harcayanları uyarmak da olabilir:

*Resmin sol tarafında bir çocuk, aklın sembolü olan baykuşu kovalamaya çalışmaktadır.
*Sol alt köşedeki vaftiz töreni oyununa katılanlardan biri üzerine mavi bir pelerin örtmüştür.


Bu durum, yalan söylemek ve kendini ya da bir başkasını kandırmak anlamındaki Iemand een Blauwe huik omhangen (birine mavi pelerin giydirmek) deyimini akla getirir. Birbirini destekleyen bu iki görüş, ressamın asıl amacını belirtlemek için yeterli değildir.

Ressamın, yılbaşının yaz aylarındaki karşılığı olan yaz dönümü gününü (24 Haziran) betimlediği de öne sürülebilir. Sağ taraftaki caddenin sonlarına doğru, yaz dönümü gecesi yakılacak büyük ateş için odun toplayan çocuklara benzeyen bir dizi çocuk vardır. Dahası, bir batıl inanca göre, yaz dönümü günü derinde yüzenleri ve yükseğe tırmananları alır. Dolayısıyla böyle bir günde yüzmenin ve tırmanmanın tehlikeli olduğuna inanılır ve bunları yapmak yasaktır. Oysa resmin sol üst köşesinde bunları yapmakta olan çocuklar vardır.

Bruegel tabloya bir isim vermişse bile, bu ilk isim bilinmemektedir. 1600 yılı civarında tablodan ilk kez, een ander Stuck, van allerley spelen der Kinderen (tüm çocuk oyunlarından oluşan bir başka parça) olarak söz edilmiş, sonrasında tablonun adı Die Kinderspiele olarak kalmıştır.


Tablo, Viyana Sanat Tarihi Müzesi’nin 10 numaralı odasında Bruegel’in Babil Kulesi, Paskalya ve Karnaval Arasında Kavga ve Avcıların Dönüşü tablolarıyla birlikte sergilenmektedir.

* KAYNAK: http://tr.wikipedia.orgBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir