Venüs’ün amelleri üzerine bir hipotez

..İmdi bu fevkalade hayreti mucip hususta muhtelif görüşler, efsaneler, düşünce ve inanç sistemleri kurulmuş olmakla birlikte, Adem ile Havva’nın cennet bahçesinden dünyaya sürüldükleri o meçhul tarihten bu yana olup bitenler akıl ve mantıkla izah edilmekten uzak kalmaktadır. Akıldan da vazgeçtiğimizi var sayalım, tüm felsefe, teoloji ve psikolojinin sorunsallarından biri bu husus olmasına ve en eski kanıtlara ulaşabildiğimiz kadarı ile prehistorik çağlardan itibaren bir ahlak ve manevi düzen arayışı belirtileri bulunmasına rağmen, tüm bu arayış ve çabalar menfur gidişatı önlemekten aciz kalmışlardır..

>> Devamı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir